Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 

Galvenās tēmas

71K_M; Stundu skaits: 100

Pieteikšanās: drīzumā!

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2015. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe, direktora vietniece, Eiropas Tālmācības centrā pasniedzēja angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu un vairāku mācību programmu izstrādātāja. 

Darja VoitjukaDarja Voitjuka