Mācības pieaugušajiem

Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
Projekts noslēdzies 2023.gada 31.oktobrī 
Informāciju par iepriekšējām kārtām meklē centra sadaļā Aktualitātes