Grafisku un animētu vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Kopa: 18_M_Vizuālo materiālu veidošanaDatorzinību programmas nosaukums:  Grafisku un animētu vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem (Canva, Pencil 2D un Animiz Animation Maker, 3D SketchUp) (18_15_M)
Iegūstamais DigComp līmenis: 4 DigComp
Prasības izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 

Galvenās tēmas

Pieteikšanās: drīzumā!

Lai pieteiktos mācībām, Tev OBLIGĀTI jāizpilda sekojoši nosacījumi (atver linku, spiežot uz pogas)  
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Lektore ir absolvējusi LLU Tehnisko zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas Wolverhamptonas universitātē Zinātņu fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu naftas un gāzes menedžments un projektu vadībā. Darba pieredze aptver iekšējā auditora amatu “Conexus Baltic Grid” un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Ar lielu interesi un aizrautību apgūst un realizē jaunus zaļās iniciatīvas projektus. Maija nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās likumdošanu EU, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību. 

Maija KrauzeMaija Krauze