Digitālā biroja darba vadība

Datorzinību virziens: Digitālā transformācija
Kopa: 5_M_Digitālā transformācija Datorzinību programmas nosaukums:  Digitālā biroja darba vadība (5_14_M)Iegūstamais DigComp līmenis: 4 DigComp
Prasības izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 

Galvenās tēmas

  • Instrumenti un metodes digitālā biroja darba organizācijai un vadībai
  • Digitālā paraksta un digitālo rīku izmantošana biroja darbā
  • Elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas un elektronisko dokumentu aprite un glabāšana
  • Digitālā komunikācija, identitāte ievērojot digitālo etiķeti
  • Digitāla personāla vadība
  • Tehnoloģijas komandas darba vadībā un saliedēšanā.

Pieteikšanās: drīzumā!

Lai pieteiktos mācībām, Tev OBLIGĀTI jāizpilda sekojoši nosacījumi (atver linku, spiežot uz pogas)  
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos. 

Gundega DambeGundega Dambe

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā 

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus elektronisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

Inese BlankaInese Blanka