5.kārtas noslēgums

Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai" absolvējušas pēdējās trīs grupas, kopā esot 104 absolventi!

Tik patīkami lasīt lieliskās atsauksmes:

  • "Labi organizēti, interesanti. Iespēja apgūt ļoti daudz jaunu prasmju, izmēģināt un izmantot darbā." - Sandra Lazdāne
  • "Ļoti labs, radošs un atsaucīgs lektoru kolektīvs. Šajos kursos, patiešām, var iegūt daudz jaunu zināšanu, iemācīties radoši strādāt attālinātajā mācību procesā. Paldies!" - Iveta Isajeva
  • "Es esmu ļoti apmierināta par šiem kursiem, jo tiešām ieguvu daudz jaunu rīku, zināšanas un prasmes, ko izmantot ikdienas darbā, arī pirmsskolā." - Guna Konovalova
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"