Apliecības saņem 2.grupa- 45 dalībnieki!

Jūlijā aicinājām pilnveidot spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu izglītības iestādē, apmeklējot neformālās izglītības programmu "Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā", 80 stundu apjomā.5.septembrī 2.grupa, 45 dalībnieku sastāvā, svinīgā noslēgumā saņēma apliecības. Paldies lieliskajiem lektoriem par dalībnieku iedvesmošanu!Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”