+371 22038287
LV | RU | EN

Programmēšanas tehniķis

Programmēšana. Kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis

mācības no 31.oktobra otrdienās no 18.00-21.00

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par programmēšanas tehniķi Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.

Izglītības programma:

Programmēšana

Iegūstamā kvalifikācija

Programmēšanas tehniķis

Izglītības programmas kods:

 30T 484 01 3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3. PKL) (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4. LKI))

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas (tiešsaistē 298 stundas un e-vidē 422 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)

Programmas apguves periods:

15 mēneši

Programmas licence:

 P_6269

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene (modulārā programma)

Kursu maksa:

130,00 EUR mēnesī

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība vai arodizglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, programmatūras darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.

Kā programmēšanas tehniķis varēsi piedalīties programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēsi efektīvi izmantot esošus resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās vai stacijās. Orientēties datoru tīklu tehnoloģijās un sekot līdzi jaunākajām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

• Prot lasīt un izprot programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.
• Prot iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu.
• Prot izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.
• Prot lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu.
• Māk izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas).
• Māk īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.
• Māk veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā.
Māk sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.
• Prot uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.
• Prot analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai.
• Prot noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
• Prot sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.
• Prot izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.
• Māk strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.
• Māk organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.
Spēj sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

Mācībās izmantojamā programmatūra:

  • Programmēšana: C#
  • Operētājsistēmas: Windows
  • Lietojumprogrammas: Microsoft Office
  • Datortīkli:  LAMP, XAMPP, VPN
  • Datubāzes: MySQL, MS SQL
  • Izstrādes vides: Visual Studio Code, Visual Studio 2019, Phpmyadmin, IIS, GitHub
  • www izstrāde: HTML5/CSS3, ASP.NET, PHP, JavaScript

Profesionālo kompetenču moduļi (pamatdaļa):

• EIKT pamatprocesi un darbu veidi
• EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
• Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
• Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
• Datorsistēmas un datortīkli
• Sistēmu programmēšana
• Datu bāzu programmēšana
• Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
• Programmēšanas tehnoloģijas
• Matemātikas speciālās nodaļas
• EIKT drošības politika
 Mūžizglītības kompetenču moduļi:
• Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis)
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi (mainīgā daļa):

• Lietotnes programmēšana
• EIKT produktu izstrāde

• Specifiskas programmēšanas vides
• Datorspēļu programmēšana

 

Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Vitālijs Korabeļņikovs

Lektors, kas absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot vispārējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikāciju. Vitālijs strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā par datorikas un digitālā dizaina skolotāju un IT Academy, Rīgas Stila un Modes tehnikumā par pasniedzēju. Vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par digitālām prasmēm mācību nodrošināšanā, mājaslapu veidošanu, WEB programmēšanas valodām (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL).

Māris Rungainis

Programmētājs, kas darbojas uzņēmumā Intrum Global Technologies, kura pieredzē ir programmēšanas valodu, kā C#, HTML5/CSS3, ASP.NET, PHP, JavaScript pārzināšana. Māris absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot  bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Kopš 2011. gada strādā par IT priekšmetu pasniedzēju un viņa darba devīze ir “Ja esmu uzdāvinājis cilvēkam aizrautību, tad esmu panācis savu mērķi”. Māris kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un izglītojamiem palīdzēs orientēties datoru tīklu tehnoloģijās un sekot līdzi jaunākajām programmēšanas valodām.

Piesakies
«