+371 22038287
LV | RU | EN

Aprūpētājs

Sociālā aprūpe. Kvalifikācija: Aprūpētājs

no 24.oktobra otrdienās no 18.00-21.00

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nav spējīgas sevi aprūpēt.

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par aprūpētāju Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.

Izglītības programma

Sociālā aprūpe

Iegūstamā kvalifikācija

Aprūpētājs

Izglītības programmas kods

 20T764013

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas (tiešsaistē un klātienē 206 stundas un e-vidē 194 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)

Programmas apguves periods:

8 mēneši

Programmas licence:

P_5810

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

100,00 EUR mēnesī

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Pamata izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

 

Paldies, ka pieteicāties, septembrī ar Jums sazināsimies!

Programmas mērķis:

Sagatavot atbilstošas kvalifikācijas, konkurētspējīgus sociālās aprūpes darbiniekus, kas sniedz kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu, atbilstoši savām profesionālajām kompetencēm, izprot un ievēro sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipus un vērtības, nosaka un organizē nepieciešamos resursus, atbilstoši klientu grupu un individuālajām vajadzībām.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

1. Zināšanas un izpratne  par indivīda ar zemām pašaprūpes spējām sociālo problēmu risināšanu un 
personas dzīves  uzturēšanu, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev.
2. Prasme nodrošināt personai pamatvajadzības, higiēnas procedūras atbilstoši klienta
individuālajam aprūpes plānam, attīstības līmenim, vecumam un sociāla darba speciālistu norādījumiem.
3. Spēja piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus, profesionālas personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai, veidojot drošu vidi.

Tēmas:

  • Sociālās aprūpes nodrošināšana
  • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe
  • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana
  • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana, paliatīvā aprūpe
  • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā
  • Mājturības pamati
  • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana
  • Sabiedrības un cilvēka drošība

Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas
Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.

Klātienes nodarbības notiek:

  • Lomonosova iela 1k-4, Rīga, LV-1019, praktiskās nodarbības RSAC "Mežciems" Malienas iela 3A
Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Natālija Riņģe

Pieredzējusi lektore ar profesionālobakalaura grādu veselības aprūpē, maģistra grādu dabaszinātnēs. Natālija strādā par pirmās palīdzības sertificētu pasniedzēju un lektori Daugavpils medicīnas koledžā. Natālijas pieredzē ir arī vieslektores darbs Daugavpils Universitātē un pirmās palīdzības pasniedzējas pienākumi Latvijas Sarkanā krusta organizācijā.

 

Aelita Koha

Aelita Koha ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas docente, studiju programmas ”Podoloģija” vadītāja. Lektore ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu un ilgstoši darbojas vispārējās medicīnas aprūpē. Aelita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, strādājot par podologu, ķirurģiskās un vispārējās aprūpes māsu.

 

Dace Vereba

Dace Vereba ir pedagogs ar 23 gadu stāžu, kura ieguva Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē izglītības zinātņu bakalaura un maģistra grādus pedagoģijā. Savas pedagoģiskās prasmes pierādīja, darbojoties ne tikai skolā, bet arī vadot dažādus kursus Daugavpils Universitātē.

 

Iveta Māliņa

Iveta Māliņa ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas pieredzējusi lektore. Vairākus gadus Iveta strādā par galveno māsu Medicīnas Sabiedrībā “ARS” un vispārējās aprūpes māsu RAKUS klīnikā “Biķernieki”. Lektore kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt nepieciešamas prasmes, lai sniegtu kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši profesionālajām kompetencēm.

Solvita Rudoviča

Solvita Rudoviča sociālo pakalpojumu jomā strādā vairāk kā 20 gadus, pirms tam veselības aprūpes jomā – vairāk kā 10 gadus. Lektore ir Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore. Pēc izglītības – ārsta palīgs, sociālais darbinieks. Kopš 1999. gada strādā dažādās mācību iestādēs veselības aprūpes, sociālā darba speciālistu un aprūpes personāla izglītošanā. Darba pieredze saistīta ar sociālo pakalpojumu attīstību valsts, pašvaldību un privātajā sektorā. Piedalījusies darba grupās sociālās un veselības aprūpes politikas izstrādē, normatīvo aktu izstrādē, mācību programmu un metodisko materiālu izstrādē, eksaminācijas komisijās. Piedalījusies vairāku profesijas standartu izstrādē – “Sociālais aprūpētājs”, “Sociālais rehabilitētājs”, “Aprūpētājs”. Piedalās dažādu projektu rakstīšanā, realizēšanā, ko finansējuši ERAF, ESF un citi fondi. Bijusi veselības aprūpes un sociālās jomas eksperte. Ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas (SARIDA) viceprezidente un pašvaldību sociālo aprūpes institūciju apvienības valdes locekle. Organizējusi un uzstājusies ar lekcijām starptautiskās konferencēs, ir publikāciju un mācību materiālu autore.

Olita Strazdiņa

 

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita mācību laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi klientu aprūpē bērniem ar speciālām vajadzībām.

Piesakies
«