+371 22038287
LV | RU | EN

Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība"

Izglītības programma:

"Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 345093

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5312

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR vai 130 EUR mēnesī (4 mēneši)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci vides aizsardzībā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas zaļā ekonomikā un uzņēmējdarbībā sava biznesa attīstībai.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Attīstīt izglītojamā spējas, zināšanas, kompetences un izpratni par zaļo ekonomiku, tās principiem, kā arī veiksmīgi veicināt zaļo uzņēmējdarbību.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Zināšanas un izpratne par vides pārvaldības jautājumiem un zaļo ekonomikas pielietojumu uzņēmējdarbībā;
 • Prasmes sava biznesa plāna izstrādē un attīstībā zaļās uzņēmējdarbības veidam, novērtējot uzņēmējdarbības riskus un pieņemt atbilstošus lēmumus;
 • Spēja izprast aprites ekonomiku;
 • Spēja izvērtēt un piesaistīt nepieciešamo atbalstu.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība sava biznesa attīstībā – 158 stundas
 • Nolēguma pārbaudījums – 2 stundas

Apgūstamās tēmas:

 • Zaļā ekonomika,
 • Globālas problēmas,
 • ES tiesības,
 • Ilgtspējīga ražošana un patēriņš,
 • Aprites ekonomikas principi un definīcijas,
 • Zaļās uzņēmējdarbības organizatoriskās un juridiskās formas,
 • Zaļās uzņēmējdarbības grāmatvedības un nodokļu pamati,
 • Zaļās uzņēmējdarbības projekti un atbalsts,
 • Biznesa plāna izstrāde.

Lektori:

Dace Helmane

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un atbildīga biznesa aktīviste. Kopš 2010. gada ikdienā izglīto uzņēmējus un citus interesentus par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem un ilgtspēju, vada darbseminārus, lasa lekcijas un īsteno ietekmes pušu iesaistes aktivitātes, īpaši jautājumos, kas skar atbildību pret vidi un darba vidi. Dace arī darbojas kā eksperte starptautiskos projektos, tai skaitā, Balkānu reģionā un Vidusāzijā, veidojot gan valsts sektora, gan uzņēmēju izpratni. Dace nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās principiem, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību.

 

Mg.paed., Mg.oec. Iveta Pokromoviča

Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē.

 

Maija Krauze

Lektore ir absolvējusi LLU Tehnisko zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas Wolverhamptonas universitātē Zinātņu fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu naftas un gāzes menedžments un projektu vadībā. Darba pieredze aptver iekšējā auditora amatu “Conexus Baltic Grid” un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Ar lielu interesi un aizrautību apgūst un realizē jaunus zaļās iniciatīvas projektus. Maija nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās likumdošanu EU, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību.

 
 
Noskaties iepazīšanās video ar mūsu pedagogiem
Dace Helmane

Piesakies
«