+371 22038287
LV | RU | EN

Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana"

Izglītības programma:

"Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 345093

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5311

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Attīstīt izglītojamā spējas, zināšanas, kompetences un izpratni par radošās uzņēmējdarbības ieviešanu  un  inovācijām biznesā attīstībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par radošo uzņēmējdarbības būtību un inovāciju integrēšanu uzņēmējdarbībā;
  • Prasme orientēties inovāciju tehnoloģijās un inovāciju atbalsta sistēmā, veicinot radošās uzņēmējdarbības attīstību;
  • Spēja sadarboties ar citiem inovāciju sistēmas dalībniekiem gan nacionālā, gan starptautiskā vidē;
  • Spēja pielietot apgūtās zināšanas uz prasmes radošās uzņēmējdarbības un biznesa attīstībai.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Radošā uzņēmējdarbība un inovācijas biznesa attīstībai – 158 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Lektori:

Andris Izinkēvičs

Absolvējis RTU Inženierekonomikas un Vadības Fakultāti iegūstot profesionālo bakalaura grādu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un profesionālo maģistra grādu. Andris vairāk nekā 7 gadus vada projektu un starptautiskās sadarbības struktūrvienību Rīgas domes Labklājības departamentā, kā arī piedalās un vada dažāda lieluma nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības projektus. Darbojās sociālo, veselības, kultūras un sabiedrības integrāciju projektu izvērtēšanas komisijās, sadarbības organizēšanas ar citu valstu pašvaldībām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kā arī ar Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību stratēģiskās attīstības un ilgtspējas dokumentiem. Ir pieredze privātpersonu konsultēšanā saistībā ar biedrību un nodibinājumu dibināšanas jautājumos, kā arī uzņēmuma dibināšanas un intelektuālā īpašuma un autortiesību jautājumos. Andris dalīsies ar kursa dalībniekiem ar savu līdzšinējo pieredzi, kas aptver dažādu radošu, digitālu un inovatīvu projektu ideju konsultēšanu, sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem, universitātēm un nevalstiskajām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī.

 

Marta Mackeviča

Izglītības un zinātnes ministres padomniece, komunikācijas un tēla veidotāja vairākiem zīmoliem. Ir vairāk nekā 13 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās, komunikācijā, tēla veidošanā, kā arī uzņēmumu attīstības stratēģiju izstrādē. Pieredze ietver gan darbu valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā (Latvijas un starptautiskās organizācijās), gan NVO. Strādājusi PR aģentūrā, vairāk nekā 5 gadus bijusi Latvijas Republikas tieslietu ministra padomniece, bijusi arī Biznesa augstskolas Turība Attīstības direktore, atbildot par augstskolas tēlu un attīstības stratēģijas veidošanu un īstenošanu. Komunikācijas projektu pieredzē ir darbs ar banku sektora uzņēmumiem – AS Expobank, kā arī ar Latvijas Bobsleja un skeletona federāciju, uzņēmumu "Venden", LIKTA, Volkswagen komerctransportu, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrību, dažādām politiskajām organizācijām, restorāniem u.c. nozaru uzņēmumiem. Ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, turpina studijas juridisko zinātņu doktorantūras programmā Rīgas Stradiņa universitātē, specializējoties starptautiskajās tiesībās. Marta palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt kompetences un izpratni par radošās uzņēmējdarbības ieviešanu un inovācijām biznesa attīstībā.

 

Mg.paed., Mg.oec. Iveta Pokromoviča

Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē.

 

Noskaties iepazīšanās video ar mūsu pedagogiem
Andris Izinkēvičs

 

 

Piesakies
«