+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei"

Izglītības programma:

"Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 64 stundas un e-vidē 96 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5309

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

 Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā, pilnveidot zināšanas un attīstot prasmes par digitālām tehnoloģijām un rīkiem mācību organizēšanā un komunikācijā.

Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās tehnoloģijas un rīkus satura izstrādei un izmantošanai, pārbaudīt paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā attīstīt izglītojamu digitālo kompetenci, pilnveidojot zināšanas par digitālām tehnoloģijām un rīkiem mācību organizēšanā un komunikācijā ikdienas darbā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par digitālajām tehnoloģijām un izmantojamiem rīkiem komunikācijas veidošanā un satura izstrādē;
  • Prasme izvēlēties atbilstošākās tehnoloģijas un rīkus;
  • Spēja racionāli izmantot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu, izprotot informācijas apmaiņas principus digitālos procesos.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai – 40 stundas
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā – 78 stundas
  • Komandas darba organizācijas sistēmas komunikācijai – 40 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Apgūstamās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai,
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā- digitālā teksta apstrāde, datu kārtošana, prezentācijas materiālu sagatavošana, informācijas iegūšana un apstrāde, digitālo rīku jēgpilna lietošana satura izstrādē un izvērtēšanā, drošība, digitālās vides un ierīču pielāgošana, 
  • Komandas darba organizācijas sistēmas komunikācijai- Google konts, digitālās platformas komunikācijas organizēšanā, mākoņkrātuves.

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Dace Teseļska

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Dace darbojās starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas un vadīja projektu izstrādes komandu, realizēja un izpildīja gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalījās vairākās iepirkuma procedūrās. Daces pieredzē ir darbs, kas saistīts ar Valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Balstoties uz pozitīvo abpusējo sadarbību, Dace ar lielu atbildības sajūtu palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

 
Piesakies
«