+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālās kompetences izglītības procesā skolās

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās kompetences izglītības procesā skolās"

Izglītības programma:

“Digitālās kompetences izglītības procesā skolās” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 60 stundas un e-vidē 100 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_4526

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR vai 110 EUR mēnesī 4 mēneši

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr.RIMC-21-159, 30.06.2021.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā tiks attīstīta skolotāju digitālā kompetence.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas par digitālām tehnoloģijām un kompetenci skolotāja profesijā;
  • Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas un pielietot digitālos rīkus izglītības satura veidošanai;
  • Zināšanas un izpratne par mācību procesa organizācijas sistēmām un prasme tās pielietot;
  • Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un veidot digitālus, interaktīvus, uzmanību piesaistošus mācību materiālus.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālā kompetence izglītībā - 58 stundas
  • Digitālās tehnoloģijas un rīki digitālā satura veidošanai - 60 stundas
  • Digitālās skolas darba organizācijas sistēmas - 40 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

 

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Jekaterina Ļežaņina

VISC multiplikatore – lektore, RIIMC lektore un skolotāju konsultante.
Tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apgūta skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide, tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

 

 

 
Piesakies
«