+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā"

 

Izglītības programma:

“Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 54 stundas un e-vidē 106 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_4455

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR vai mēneša maksa 110 EUR (4 mēneši)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

 Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr.RIMC-21-114, 28.04.2021.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot un izmantojot jēgpilnu digitālo saturu izglītībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas par digitālām tehnoloģijām izglītībā un izpratne par jēgpilna satura veidošanas principiem.
  • Prasme izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.
  • Zināšanas un izpratne par komandas un klases darba organizācijas sistēmām.
  • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.
  • Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un sagatavot digitālus izglītības procesa materiālus.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai izglītībā - 40 stundas
  • Digitāla un interaktīva mācību materiāla izstrāde - 50 stundas
  • Komandas un klases darba organizācijas sistēmas - 36 stundas
  • Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība - 32 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

 

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

 Lektori:

 

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

 

 

 
Piesakies
«