+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā pratība darba vidē

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālā pratība darba vidē"

Izglītības programma:

“Digitālā pratība darba vidē” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 56 stundas un e-vidē 104 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_4525

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR 

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par digitālās kompetences nozīmību darba vidē.
  • Prasme iegūt, veidot, rediģēt, strukturēt un analizēt digitālo saturu.
  • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.
  • Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot darbam nepieciešamos digitālā satura materiālus.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās prasmes darba vidē - 38 stundas
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā - 100 stundas
  • Datu un ierīču drošība - 20 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

 

Lektori:

  

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē

 

Mg.sc.comm. Jana Bunkus

Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne Kumunikācijas virzienā un lektore vairākiem studiju kursiem – krīzes komunikācija, mārketinga komunikācija, komunikācijas vadība un mediju studijas, zīmolvadība, lobēšanas tehnoloģijas. Jana Bunkus ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem locekle un jau 16 gadus ir eksperte sabiedriskajās attiecībās. Ir izveidojusi un vadījusi vairākus kursus un seminārus sabiedrisko attiecību speciālistiem, pašvaldību un iestāžu vadītājiem, administrācijas darbiniekiem. Jana kursu dalībniekiem palīdzēs attīstīt digitālo pratību caur digitālu komunikāciju, digitālā satura veidošanu, kā arī attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences projektu vadībā veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai.

 

 

Dace Teseļska

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Dace darbojās starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas un vadīja projektu izstrādes komandu, realizēja un izpildīja gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalījās vairākās iepirkuma procedūrās. Daces pieredzē ir darbs, kas saistīts ar Valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Balstoties uz pozitīvo abpusējo sadarbību, Dace ar lielu atbildības sajūtu palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

 

 

 
Piesakies
«