+371 22038287
LV | RU | EN

Bērnu aprūpes pamati

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Bērnu aprūpes pamati"

Nodarbības tiešsaistē no 24. oktobra

trešdienās no plkst.19.00-21.30

Mērķis:
Nodrošināt izglītojamiem zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, veidot iemaņas bērnu pieskatīšanā, nodrošināt bērnu drošību, mediāciju, pirmās palīdzības sniegšanu, veidot prasmes par bērnus attīstošu nodarbību, rotaļu organizēšanu un audzināšanu atbilstoši bērnu vecumposmu īpatnībām.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zināšanas un izpratne  par bērnu  aprūpes īpatnībām, bērnuattīstības vecumposmiem, psiholoģiju, bērnu audzināšanā izmantojamo metodiku.
  • Prasme nodrošināt sanitāri higiēniskās prasības, veselīgu dzīves veidu un drošu vidi bērnu attīstībai, mediāciju.
  • Spēja patstāvīgi pielietot zināšanas praktiskajā darbā, nodrošinot atbilstošu saskarsmi un bērnu intelektuālo spēju un praktisko iemaņu attīstīšanu atbilstoši bērna attīstības vecumposmiem, rīcība situācijās, kas apdraud bērna drošību.

Izglītības programma:

Bērnu aprūpe

Iegūstamā kvalifikācija

Bērnu aprūpes pamati

Izglītības programmas kods:

 20P 761 011

Izglītības programmas apjoms:

40 stundas

Programmas apguves periods:

1 mēnesis

Programmas licence un akreditācija:

P_5706, AI_1958 akreditēta līdz 24.11.2028.

Izglītības ieguves forma:

Klātiene (tiešsaiste)

Kursu maksa:

115 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Pamata izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Mācību plāns

SPIED ŠEIT

 

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti: 

  • Bērnu aprūpes nodrošināšana, drošība, mediācija
  • Bērnu attīstības vecumposmi un saskarsmes psiholoģija
  • Sanitārija un higiēna, pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi
  • Noslēguma pārbaudījums

Norises vieta klātiene Rīga, Lomonosova iela 1k-4, LV-1019 un tiešsaiste

Kontaktpersona: Žanna Kedeša, kursi@eiropascentrs.lv, 28642600

Programmas absolventi var saņemt valsts atbalstu kā profesionāls bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs!

Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu auklītes atalgojumam šeit

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība šeit

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Iveta Māliņa

Iveta Māliņa ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas pieredzējusi lektore. Vairākus gadus Iveta strādā par galveno māsu Medicīnas Sabiedrībā “ARS” un vispārējās aprūpes māsu RAKUS klīnikā “Biķernieki”. Lektore kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt nepieciešamas prasmes, lai sniegtu kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši profesionālajām kompetencēm.

Olita Strazdiņa

 

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam.

 

 

 

 

Baiba Šumina

 

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe (atbilsdības jomas – pirmsskolas un speciālā izglītība). Bauskas novada Domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. Gan pirmsskolas izglītības jomu, gan speciālās izglītības jomu izzinājusi gan mācoties un studējot, gan prakstiski strādājot par pirmsskolas pedagogu speciālās izglītības grupā. Strādājusi arī par Bauskas novada pašvaldības PII „Pasaulīte” struktūrvienības vadītāju. Par galveno prioritāti speciālajā izglītībā uzskata iespējami ātrāku problēmu diagnosticēšnu, ar mērķi sniegt maksimālu nepieciešamo atbalstu to novēršanai,  to īstenojot iekļaujošas izglītības kontekstā , izmantojot kvalificēta atbalsta personāla resursus un sekmīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem.

 

Piesakies
«