+371 22038287
LV | RU | EN

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

 Pieteikšanās kuponam atvērta!!!!

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Programma paredzēta apmācāmiem, kuriem ir pamata līmeņa priekšzināšanas angļu valodā un kuri vēlas turpināt angļu valodas apguvi.
 • Runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Lower Intermediate līmeņa pakāpei;
 • Prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās-precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu;
 • Saprast rakstus par aktuālām tēmām, spriest par galveno saturu literāri pareizā runā;
 • Prast uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumus;
 • Spēj radīt vienkāršus, sakarīgus tekstus par tēmām, kuras ir pazīstamas vai kuras interesē.

 

Galvenās tēmas:

 • Ieradumi  
 • Ceļošana
 • Dzīvojamā telpa
 • Maltītes (veselība)
 • Darbs un karjera
 • Finanses
 • Ainavas un daba
 • Cilvēki (Personība, ģimene, kolēģi, draugi)
 • Internets (Aktuāli notikumi, sociālie mediji)
 • Dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules
 • CV, ielūgumi, vēstules
 • Kontakti ar cilvēkiem

 

Mācību kurss 100 stundas 

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Papildus materiāli mācību vidē!

  Pieteikšanās kuponam atvērta !!!!

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

Pedagogi:

Katrīna Vēvere

 

«