+371 22038287
LV | RU | EN

Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 ONLINE

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Par Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 saturu atbild Eiropas Tālmācības centrs.

Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.

Mācības Attālināti

 

Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 ONLINE (2023.LV/LVUKR/10)

Pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.

Для повнолітніх громадян України і для неповнолітніх громадян України з середньою освітою.

Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн

Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 120 stundu apjomā A1 līmenī / Навчальний план включає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, в обсязі 120 годин на рівні А1

 

Mācību satura temati: / Теми навчальної програми

 

 • Iepazīšanās / Знайомство
 • Mana ģimene / Моя сім'я
 • Dzīvesvieta / Місце проживання
 • Transports / Транспорт
 • Ikdiena / Повсякденне життя
 • Iepirkšanās / Шопінг
 • Brīvais laiks /  Вільний час
 • Ceļošana / Подорожі
 • Esi vesels! / Будьте здорові!
 • Mācības un darbs / Навчання та робота
 • Es un Latvija / Я і Латвія
 • Kopsavilkums / Noslēguma pārbaudījums / Підсумок / Заключний іспит

 

 

 

 

 

 

Piesakies
«