+371 22038287
LV | RU | EN

Valdorfpedagoģijas pamatprincipi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Valdorfpedagoģijas pamatprincipi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem" - 12 stundu apjomā

 Tiešsaiste 25. un 26.oktobrī no pl. 13.00 - 16.00.

Maksa 35 EUR+ PVN

Programmas mērķis:

Sniegt profesionālās pilnveides iespējas pirmsskolu skolotājiem, apgūstot valdorfpedagoģijas pamatprincipus.

 

Programmas uzdevums:

 

 • Iepazīstināt ar bērna vecumposmu attīstības īpatnībām Valdorfpedagoģijas skatījumā;
 • Attīstīt mākslinieciski - praktiskās iemaņas.
 • Iepazīstināt ar praktiskajiem pirmsskolas vides iekārtošanas un veidošanas aspektiem;
 • Rosināt kustību aktivitāšu izmantošanu darbā ar bērniem.
 • Iepazīstināt ar Valdorfpedagoģijā pielietotajām mācību metodēm un materiāliem;
 • Prasme izmantot mākslas elementus darbā ar bērniem;

 

Plānotie rezultāti:

Programmas Tālākizglītības kursi Valdorfpedagoģijā apguves rezultātā izglītojamie pilnveido savas kompetences valdorfpedagoģijā, gūst zināšanas par bērna attīstību pirmajā septiņgadē valdorfpedagoģijas skatījumā, vecumposma raksturojumu R.Šteinera izveidotās maņu mācības izpratnē. Iegūst praktiskās iemaņas Valdorfpedagoģijas metožu pielietošanā, apgūst mākslinieciskas iemaņas darbā ar dzejoļiem, mūzikas elementiem, kustību.

Tēmas:

 • Cilvēkbūtnes trīsdaļīgums, ritmi cilvēkā.
 • Pirmā septiņgade, vecumposma raksturojums.12 maņas. Maņu kopšana pirmsskolas vecumā.Četras zemākās   maņas   kā   augstāko   pamats.
 • Dienas ritms pirmsskolā. Brīvās spēles loma pirmsskolas bērna attīstībā. Ritmiskā daļa pirmsskolā. Pasakas loma pirmsskolas vecumā. Pasakas stāstīšana un rādīšana. Dzimšanas dienas pasaka. Bērna dzimšanas dienas norise pirmsskolā.
 • Pirmsskolas vides veidošana un telpu iekārtošana atbilstoši valdorfpedagoģijas likumsakarībām.
 • Pirmsskolas ikdienas ritma muzikālās daļas veidošana. Muzicēšana kvintas noskaņās – pentatoniskā tonalitāte,
 • Ritmiskā daļas materiālu izvēle pirmsskolā.

Programma saskaņota 2023. gada 30. augusta saskaņojuma Nr. RIMC-23-219

Lektore:

Sandra Strūberga

 

 

 

Esmu pedagogs jau vairāk kā 25 gadus - pirmsskolas skolotāja, mūzikas skolotāja, valdorfpedagoģijas skolotāja – 18 gadus strādāju Rīgas Valdorfskolā, no tiem 11 gadus par pirmsskolas vadītāju Rīgas Valdorfskolā. Šobrīd esmu Centra Dardedze preventīvi izglītojošo programmu speciāliste un ikdienā turpinu strādāt ar pirmsskolu pedagogiem, realizējot programmu Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs. Šo gadu laikā esmu vadījusi mācības, pedagogiem visā Latvijā un turpinu to darīt – vadot tālākizglītības kursus par valdorfpedagoģiju, tās pamatprincipiem, par skolotāja personības lomu bērna audzināšanā, par mākslinieciski tēlaino metožu daudzveidīgu izmantošanu un pielietojumu mācību procesā pirmsskolā un sākumskolā valdorfpedagoģijas skatījumā. Valdorfpedagoģijas ideja un pieeja bērnam pilnībā sakrīt ar manu uzskatu par pedagoģijas misiju un mērķi.

 

Valdorfpedagoģijas izveidotājs Rūdolfs Šteiners saka: “Bērns ir tā iekārtots, ka atdarina visu līdz pat žestiem, līdz pat iemaņām, līdz pat veiklībai; visu, ko viņš apgūst, tas apgūst, atdarinot apkārtējos cilvēkus. Un tas iesniedzas daudz dziļāk, nekā parasti domā. Viena cilvēka iedarbība uz otru faktiski sniedzas daudz dziļāk, nekā cilvēki nojauš. Ja mēs esam labi cilvēki, tad bērnā, kas attīstās mūsu klātbūtnē, līdz ar mūsu ārējiem žestiem pāriet arī labestība, spēja mīlēt, labvēlīgums.”

 

Piesakies
«