+371 22038287
LV | RU | EN

Spēle un rotaļa kā bērnu attīstības veseluma veicinātājs kompetenču kontekstā pirmsskolas posmā

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Spēle un rotaļa kā bērnu attīstības veseluma veicinātājs kompetenču kontekstā pirmsskolas posmā" - 12 stundu apjomā 6. un 7. jūnijā plkst.13.00-17.30

Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem,vietniekiem, pedagogiem.

Kursu cena: 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem padziļinātas zināšanas par daudzveidīgu caurviju prasmes attīstīšanu izglītojamiem pirmsskolas posmā.

 Apgūstamās tēmas:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu psiholoģiskās īpatnības.
  • Prāta darbības pāreja jaunā kvalitātē.
  • Spēles un rotaļas struktūra.
  • Priekšnosacījumi spēļu un rotaļu atlasei, ievērojot bērnu individuālās domāšanas īpatnības.
  • Rotaļas un spēles praktiskai darbībai, apgūstot zināšanas, izpratni un pamatprasmes visās mācību jomās.
  • Rotaļas un spēles brīvā dabā, to nozīme un nepieciešamība bērna attīstībā.
  • Spēļu un didaktisko materiālu „portfolio”.

Jūsu ieguvumi:

Programmas apguve pilnveidos zināšanas par spēļu un rotaļu izmantošanu mācību procesā.

Kursu pasniedz:

Olita Strazdiņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam.

 

Baiba Šumina

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe (atbilsdības jomas – pirmsskolas un speciālā izglītība). Bauskas novada Domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. Gan pirmsskolas izglītības jomu, gan speciālās izglītības jomu izzinājusi gan mācoties un studējot, gan prakstiski strādājot par pirmsskolas pedagogu speciālās izglītības grupā. Strādājusi arī par Bauskas novada pašvaldības PII „Pasaulīte” struktūrvienības vadītāju. Par galveno prioritāti speciālajā izglītībā uzskata iespējami ātrāku problēmu diagnosticēšnu, ar mērķi sniegt maksimālu nepieciešamo atbalstu to novēršanai,  to īstenojot iekļaujošas izglītības kontekstā , izmantojot kvalificēta atbalsta personāla resursus un sekmīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem.

 
Piesakies
«