+371 22038287
LV | RU | EN

Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam" – 8 stundu kursi veblekcija

23. oktobrī plkst. 13:30

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 30 EUR + PVN par vienu dalībnieku.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem (1.-12. klase).

Programmas apguve pilnveidos pedagogu prasmi vērot stundas un praktiski pielietot iegūtās zināšanas, pilnveidojot savu profesionālismu. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti un  formulēt ieteikumus. Zinās stundas vērošanas un sarunas par to posmus. Pedagogi mācīsies pieņemt atgriezenisko saiti un izmantot iegūto pieredzi praksē. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus un pieņemt atgriezenisko saiti.

Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti un uzlabos iestādes vadības darba kvalitāti.

Lekciju lasa:

Jekaterina Ļežaņina

VISC multiplikatore – lektore, RIIMC skolotāju konsultante un lektore vairākiem kursiem, kā “Efektīvā mācību stunda 1.-12. klasē”, “Mācību stundas vērošana un tās analīze” un citas. Jekaterina ieguvusi tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apguva skolotāju – mentoru profesionālo pilnveidi, iegūstot tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē. Jekaterina kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti un efektivitāti.

 

Apgūstamās tēmas:

  • Savstarpējā stundu vērošana – stundas gaitas pieraksts, stundas analīze, atgriezeniskās saites sniegšana, ieteikumu formulēšana, sarunas par stundu posmi. Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes.
  • Stundas vērošana – transkripta veidošana, pieraksta analīze.
  • Saruna par stundu – Paslavē! Pajautā! Piedāvā! Ieteikumu un jautājumu formulēšana, atgriezeniskās saites sniegšana, sarunas par stundu analīze.

 

Programma saskaņota 2021. gada 29.decembrī, Nr. RIMC-21-384.

Piesakies
«