+371 22038287
LV | RU | EN

Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana" - 8 stundu apjomā,

tiešsaistē 19. septembrī plkst. 10.00-14:00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu cena 25 EUR +PVN  par vienu dalībnieku, grupai atkarībā no dalībnieku skaita.
Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā, vai Jūsu telpās

Radošums jeb kreativitāte ir plašs jēdziens, kas ir būtisks gan indivīda, gan sabiedrības līmenī, risinot uzdevumus dažādās jomās. Indivīda līmenī kreativitāte ir nozīmīga, piemēram, risinot darba un ikdienas dzīves problēmas, kā arī pašaktualizācijas procesā, cilvēkam realizējot savu spēju potenciālu. Sabiedrības līmenī kreativitāte var ietekmēt un virzīt jaunus zinātniskus atklājumus, izgudrojumus, mākslas stilus, kā arī sociālās programmas. Mūsdienās darba devēji galvenokārt izvēlas darbiniekus, kam piemīt radoša iztēle un kas izmanto radošu pieeju organizācijas problēmu risināšanā.

„Nav nozīmes, cik jums gadu. Ja jūs spējat saglabāt vēlmi būt radošs,bērns jūsos ir dzīvs.”
(Dž. Kasavetess)

Lektore:
 Dr. psych. Airisa Šteinberga

RTU Humanitārā institūta direktore, Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras un Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore un RTU ETHZ fakultātes studiju prodekāne. Airisa Šteinberga kopš 2014. gada piedalās zinātniskās konferencēs un publicējas zinātniskos izdevumos. 2013. gadā publicējusi monogrāfiju “Pedagoģiskā psiholoģija”. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku. Airisas pieredzē ir nodarbību vadīšana skolotāju profesionālās pilnveides programmās tādās tēmās, kā    pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģiskā saskarsme, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti.

 Kursu programmā:

  • Radošums kā cilvēka prāta kompleksa un netradicionāla lietošana
  • Iztēles vieta radošuma attīstībā
  • Ko nozīmē radošums domāšanā
  • Vai radošumu var attīstīt
  • Kā attīstīt radošumu dažādos vecumos

 Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-382, 29.12.2021.

Piesakies
«