+371 22038287
LV | RU | EN

Mācību snieguma vērtēšanas veidi, formas un metodes izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS VEIDI, FORMAS UN METODES IZGLĪTOJAMO MĀCĪŠANĀS ATBALSTAM UN IZAUGSMEI" – 8 stundu kursi veblekcija augustā

Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem

Kursu cena 30 EUR+ PVN  par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Programmas mērķis ir pilnveidot  pedagogu izpratni par mācību snieguma vērtēšanas veidiem, formām un metodēm izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei. Lai mācību sasniegumu vērtēšana un analīze būtu efektīva, ir nepieciešams zināt, kādi ir vērtēšanas veidi, formas, metodes. Un kādus digitālos rīkus izmantot.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-383, 29.12.2021.

Programmas apjoms: 8 stundas

Kursu programmā:

  • Normatīvie akti par vērtēšanas mērķi, veidiem un principiem;
  • Summatīvā un formatīvā vērtēšana, kopīgais un atšķirīgais;
  • Atgriezeniskā saite, tās nozīme, formas, veidi. Atgriezeniskās saites nozīme attālinātajā mācību procesā;
  • Snieguma līmeņa apraksts konkrētas prasmes vērtēšanai;
  • Kompleksa snieguma vērtēšana. Digitālie rīki vērtēšanai.

Jūsu ieguvumi:

  • Pedagogi ir ieguvuši zināšanas par normatīvajiem aktiem, kuri regulē mācību sniegumu un sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodes;
  • Pedagogi diskutē par atgriezeniskās saites nepieciešamību snieguma uzlabošanai;
  • Pedagogi vērtē un veido snieguma līmeņa aprakstus konkrētas prasmes attīstīšanai;
  • Pedagogi prot vērtēt kompleksu sniegumu.

Lektore:

Signita Gabrāne

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vēstures, sociālo zinību un zinātņu, ģeogrāfijas un kulturoloģijas izglītības metodiķe. Vairāk nekā 20 gadus strādā par Daugavpils 12. vidusskolas vēstures, ekonomikas un sociālo zinību skolotāju. Savas pedagoģiskās prasmes pierādīja, darbojoties kā eksperte VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sociālajās zinībās, balstoties uz lektores darba pieredzi DU Izglītības un vadības fakultātē. Signita ir vairāku tālākizglītības kursu programmu vadītāja kopš 2014. gada. Lektore ar kursa dalībniekiem izskatīs dažādus mācību snieguma vērtēšanas veidus, labās prakses piemērus snieguma līmeņu aprakstu pielietojumam un digitālo rīku izmantošanu kompleksa snieguma vērtēšanai.

 

 

 

Svetlana Azareviča

Lektore ir Eiropas Tālmācības vidusskolas skolotāja, mentore, kas atbalsta jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu, palīdzot apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu profesionālo izaugsmi  un pedagogu integrēšanos profesionālajā vidē. Svetlana vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par mācīšanās spējām un metodēm, digitālām prasmēm attālināto mācību nodrošināšanai.

Kursu norises vieta:  tiešsaiste vai klātiene Jūsu telpās, vai klātiene Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā.

 
Piesakies
«