+371 22038287
LV | RU | EN

Labvēlīgas mācību vides psiholoģija

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Labvēlīgas mācību vides psiholoģija" - 10 stundu apjomā, veblekcija 30.martā plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR+ PVN  par vienu dalībnieku, grupai atkarībā no dalībnieku skaita.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

Vide var skolēnu labsajūtu un attīstību ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi, kas savukārt ietekmē katra personisko darba motivāciju, spēju izpausties un darba kvalitāti. Labvēlīga gaisotne skolā un pozitīvi vērtējama skolas fiziskā un mācību vide veicina skolēnu psiholoģisko un fizisko, kā arī sociālo labklājību. Kursā gūsiet zināšanas un praktiskos piemērus par labvēlīgas mācību vides psiholoģiju.

Lekciju lasa:

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairaku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

Lekciju programmā:

  • Pedagogu un izglītojamo saskarsme;
  • Mobings klasē un izglītības iestādē;
  • Izglītojamo agresija;
  • Labvēlīgas un pozitīvas psiholoģiskās vides veidošana.

 

Svetlana Azareviča

Lektore ir Eiropas Tālmācības vidusskolas skolotāja, mentore, kas atbalsta jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu, palīdzot apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu profesionālo izaugsmi  un pedagogu integrēšanos profesionālajā vidē. Svetlana vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par mācīšanās spējām un metodēm, digitālām prasmēm attālināto mācību nodrošināšanai.

 

 

 

 

Programma saskaņota ar pašvaldību 29.12.2021. Nr. RIMC-21-375 

Piesakies
«