+371 22038287
LV | RU | EN

Komunikācijas meistarības un efektīvas vadības metodes, vadības procesi – slazdi un risinājumi

"Komunikācijas meistarības un efektīvas vadības metodes, vadības procesi - slazdi un risinājumi" - 8 stundu apjomā, veblekcija 22.martā plkst.10.00

Pietikšanās: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu norises vieta: Lomonosova iela 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē
Kursu cena: 35EUR + PVN

Anotācija: Ikviens uzņēmums pasaulē tiek vadīts caur procesiem. Piedaloties kursā apgūsiet zināšanas par vadīšanas funkcijām un to pielietojumu padoto vadībā. Iegūsiet izpratni par organizācijas organizatoriskās struktūras veidošanu, reorganizācijas pasākumu efektīvu vadību, lēmumu pieņemšanas procesu, atbildības deleģēšanu un vadīšanas psiholoģiskiem aspektiem. Apzināsiet metodes konflikta novēršanai, mazināšanai, izejai no konflikta situācijas.

Lekciju lasa:

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

1. Prasme sarunāties-komunikācijas kompetence

2. Vadītājs un vadīšana

  • vadītāja lēmumi, to nozīme, pieņemšanas posmi, noformēšana;
  • lēmumu pieņemšana grupās;
  • vadītāja autoritāte un to veidojošie faktori;
  • vadības metožu izvēle.

3. Vadīšana konflikta situācijā

  • konflikti, to risināšanas paņēmieni;
  • preventīvas darbības konfliktu novēršanai;
  • psiholoģiskās  gaisotnes veidošana organizācijā;
  • iespējamās kļūdas sodu piemērošanā;
  • situācijas normalizācija pēc konflikta;  
  • vadības metožu izvēle.

Programma saskaņota ar pašvaldību 29.12.2021. Nr. RIMC-21-374

Piesakies
«