+371 22038287
LV | RU | EN

Komunikācijas meistarības un efektīvas vadības metodes, vadības procesi – slazdi un risinājumi

"Komunikācijas meistarības un efektīvas vadības metodes, vadības procesi - slazdi un risinājumi" - 8 stundu apjomā, veblekcija 9. novembrī plkst. 10:00 -15:00

Pietikšanās: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu norises vieta: Lomonosova iela 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē
Kursu cena: 35EUR + PVN

Lekcijas gaitā tiks iegūta informācija un pilnveidota izpratne, kā vadīt kolektīvu, laicīgi apzināt apkārtējā vidē un izglītības iestādē briestošās pārmaiņas un konfliktus, kā vadīt to norisi un sasniegt iepriekš paredzētos rezultātus.

Apgūtas prasmes, kā vadīt komunikāciju ar pārmaiņās iesaistītām pusēm un procesu plānošanu.

Iegūta izpratne par reorganizācijas pasākumu efektīvu vadību, lēmumu pieņemšanas procesu, atbildības deleģēšanu un vadīšanas psiholoģiskiem aspektiem. Apzināsiet metodes konflikta novēršanai, mazināšanai, izejai no konflikta situācijas

Lekciju lasa:

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, kopš 1994.gada dažādu līmeņu vadītājs, karjeras konsultants. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

1. Prasme sarunāties-komunikācijas kompetence

2. Vadītājs un vadīšana

  • vadītāja lēmumi, to nozīme, pieņemšanas posmi, noformēšana;
  • lēmumu pieņemšana grupās;
  • vadītāja autoritāte un to veidojošie faktori;
  • vadības metožu izvēle.

3. Vadīšana konflikta situācijā

  • konflikti, to risināšanas paņēmieni;
  • preventīvas darbības konfliktu novēršanai;
  • psiholoģiskās  gaisotnes veidošana organizācijā;
  • iespējamās kļūdas sodu piemērošanā;
  • situācijas normalizācija pēc konflikta;  
  • vadības metožu izvēle.

Programma saskaņota ar pašvaldību 29.12.2021. Nr. RIMC-21-374

Piesakies
«