+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā pratība un IT rīku izmantošana pirmsskolā

 Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Digitālā pratība un IT rīku izmantošana pirmsskolā" – 8 stundu kursi,

9. novembrī plkst. 12.00 -16:00 (tiešsaistē)

Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības pedagogiem un darbiniekiem.

Kursu cena: 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu norises vieta: tiešsaiste

Programmas ietvaros notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības par digitālā satura veidošanas pamatprincipiem. Tiks attīstītas prasmes pielietot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu un daudzveidīgu IT rīku izmantošanu, digitālās pratības caurviju prasmes attīstīšanu izglītojamiem pirmsskolas posmā.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-371, 29.12.2021.

Programmas apjoms: 8 stundas

Kursu programmā:

  • Tehnoloģijas kompetence bērncentrētas izglītības kontekstā
  • Digitālie rīki mācību darbam pirmsskolā. Kā izmantot digitālo pildspalvu, planšeti, datoru, interaktīvo tāfeli patstāvīgam mācību darbam un prasmju mērķtiecīgai attīstībai.
  • Mācīšanās interaktīvu spēļu veidā
  • Kā efektīvi strādāt ar Google rīkiem- Doc, Presentation, Form. Google Earth izmantošana mācību procesā.
  • Attālinātais mācību process pirmsskolā. Rīki attālināto mācību īstenošanai (Padlet, Jamboard).
  • Didaktisko spēļu veidošana „PowerPoint” lietotnē.

Jūsu ieguvumi:

  • Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Lektore:

Olita Strazdiņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam. 

Piesakies
«