+371 22038287
LV | RU | EN

Bērnu tiesību aizsardzība

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Bērnu tiesību aizsardzība" - 8 stundu apjomā, veblekcija 14. jūnijā plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupai atkarībā no dalībnieku skaita.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem, pedadogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrā daļa un MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu un apjomu.

Lektore:

Ilze Jeļinska
Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 14 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos. Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos.

 

 

 

 Kursu programmā:

  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi Latvijā;
  • Normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā;
  • Valsts un pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;
  • Vardarbība pret bērnu;
  • Saskarsmes īpatnības un saskarsmes veidošanas pamatprincipi;
  • Rīcība situācijās, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-370, 29.12.2021.

Kursu norises vieta: klātiene Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaiste
 

 

Piesakies
«