+371 22038287
LV | RU | EN

Audzināšanas pieejas

"Audzināšanas pieejas izglītības procesā" - 6 stundu apjomā, veblekcija 18. aprīlī plkst.10.00

Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu cena 25 EUR+PVN  par vienu dalībnieku, grupai atkarībā no dalībnieku skaita.
Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā, Jūsu telpās vai tiešsaistē

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā. Dalībnieki tiks rosināti  pārrunāt, kas nepieciešams nodrošinot audzēkņu drošību skolā, ievērot skolas dokumentāciju, audzēkņu vajadzības. (Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016)

Lektore:

Ilze Jeļinska
Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 14 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos. Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos.

 Kursu programmā:

  • Jaunākās pieejas audzināšanas procesā.

  • Izglītības iestādes un pedagogu atbildība audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.

  • Mācību metodes u metodiskie paņēmieni drošības un kārtības noteikumu izstrādei un īstenošanai audzināšanas procesā.

  • Sadarbība ar vecākiem, atbalsta personālu, kolēģiem.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-381, 29.12.2021.

Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai tiešsaistē
 

 

Piesakies
«