+371 22038287
LV | RU | EN

Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā

"Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem" (tiešsaistē) - 12 stundu apjomā,

29. septembrī plkst. 12:00-17:00

 

Kursu cena: 35 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties

Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

 

Programmas mērķis ir padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību un sniegt teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai, vadīšanai un dažādu mācību tehnoloģiju izmantošanai darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām izglītības iestādē. Apgūstamās tēmas:

  • Mācīšanās traucējumi, kā tos atpazīt un kā sniegt atbalstu.
  • Pedagoģiskā procesa īstenošana klasē, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus un atbalsta pasākumus.
  • Pedagoģiskās palīdzības iespējas.  Diagnostikas instrumenti.
  • Individuālo mācību programmas plānu izstrāde un īstenošana atbilstoši normatīviem aktiem.
  • Izglītības iestādes darba organizācija un atbalsta sniegšanas stratēģija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
  • Atbalsta komandas sadarbība.

Jūsu ieguvumi:

Programma veidota kā metodisks atbalsts pedagogam, organizējot mācību procesu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem. Skolotāji iepazīsies ar mācību traucējumu veidiem, normatīvajiem aktiem, kuri regulē atbalsta sistēmu skolēnam, un pedagogu darbību, ja klasē ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Pedagogi uzzinās par nepieciešamo atbalsta sistēmu skolā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem, veidos individuālos mācību plānus un iespēju radīšanu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem.

Kursu pasniedz:

Olita Strazdiņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam.

 

Baiba Šumina

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe (atbilsdības jomas – pirmsskolas un speciālā izglītība). Bauskas novada Domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. Gan pirmsskolas izglītības jomu, gan speciālās izglītības jomu izzinājusi gan mācoties un studējot, gan prakstiski strādājot par pirmsskolas pedagogu speciālās izglītības grupā. Strādājusi arī par Bauskas novada pašvaldības PII „Pasaulīte” struktūrvienības vadītāju. Par galveno prioritāti speciālajā izglītībā uzskata iespējami ātrāku problēmu diagnosticēšnu, ar mērķi sniegt maksimālu nepieciešamo atbalstu to novēršanai,  to īstenojot iekļaujošas izglītības kontekstā , izmantojot kvalificēta atbalsta personāla resursus un sekmīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem.

 

Piesakies
«