+371 22038287
LV | RU | EN

Programmēšanas valoda C#

 

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Mācības tiks organizētas atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, ievērojot grozījumus noteikumos- pēc to stāšanās spēkā notiks ATTĀLINĀTI!!!

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt izglītojamiem zināšanas par programmēšanas valodu C#, kas tiek izmantota vairākās Microsoft platformās. Izprast sintaksi un pamatstruktūru šajā programmēšanas valodā, iekļaujot objektorientētu programmēšanu un iespēju izveidot dažāda veida definētas klases.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Tehnisko problēmu risināšana,  vajadzību identificēšana un tehnoloģisko risinājumu piedāvāšana;

 • Pārzināt programmatūriskos rīkus, kādas programmas ir iespējams izveidot un kas ir programmas pieraksta stils (paradigma);

 • Saprast programmas kodā izmantotās bibliotēkas, to saturu un izveidi;

 • Kompilēt un palaist programmas kodu;

 • Pieslēgties un pārvaldīt datu bāzes, sniedzot atbalstu citiem lietotājiem;

 • Lietot vienu no pasaulē vadošajām programmēšanas valodām;

 • Saprast programmēšanas loģiku un mācēt to pielietot arī citās programmēšanās valodās (Java, PHP u.c.);

 • Parādīt, kā meklēt datus, informāciju un saturu digitālā vidē, kā piekļūt šiem datiem, informācijai;

 • Izveidot programmēšanas portfolio; pielietot radošumu digitālo tehnoloģiju lietošanā, piedāvāt dažādus digitālos pakalpojumus, lai piedalītos sabiedrības aktivitātēs;

 • Iegūt programmas koda piemērus dažādu problēmu risināšanai, ievērot dažādus noteikumus par pavairošanas tiesībām un licencēm, kas attiecas uz digitālajiem datiem, informāciju un saturu.

Tēmas

 • Iepazīšanās ar C# un to pielietošana.
 • Pamati- Sintakse, Datu tipi, Mainīgo definēšana/izmantošana, Konvertācijas, Operatoru pielietošana, Loģiskās operācijas, Koda strukturizēšana/dokumentēšana/komentēšana.
 • Programmēšana- Klases, Funkcijas, Objekti, Mantošana, Cikli, Masīvi, Pre-definēti mainīgie(Enum), Saraksts(List), LINQ, Matemātiskās operācijas, Interfeisu veidošana/pielietošana, Bibliotēku piesaistīšana/izmantošana, Koda testēšana, Automatizētu testa plānu veidošana(Unit test).
 • Objektorientēta programmēšana- Objektorientētā programmēšana; Programmas veidošana, izmantojot objektus un klases; Windows formas izveide pēc dota prototipa (Mockup).
 • Datu bāzu programmēšana- Datu bāzu pamati; SQL datu bāzes izstrāde; Datu atlase no datu bāzes, kombinējot vairāku tabulu saistītos datus; Datu bāzes testēšana, programmatūras kļūdu novēršana. Entity Framework izmantošana. Lietotāja saskarnes izveidošana datu glabāšanai/atlasīšanai/labošanai/dzēšanai datu bāzē.

 

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Līdzmaksājums  56.32 EUR

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Māris Rungainis

Programmētājs, kas darbojas uzņēmumā Intrum Global Technologies, kura pieredzē ir programmēšanas valodu, kā C#, HTML5/CSS3, ASP.NET, PHP, JavaScript pārzināšana. Māris absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot  bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Kopš 2011. gada strādā par IT priekšmetu pasniedzēju un viņa darba devīze ir “Ja esmu uzdāvinājis cilvēkam aizrautību, tad esmu panācis savu mērķi”. Māris kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un izglītojamiem palīdzēs orientēties datoru tīklu tehnoloģijās un sekot līdzi jaunākajām programmēšanas valodām.

«