+371 22038287
LV | RU | EN

Kā pieteikties mācībām?

Iepazīsties ar svarīgu informāciju

Pieteikšanās nosacījumi


KATRS STRĀDĀJOŠAIS MĀCĪTIES VAR 2 REIZES

Rūpīgi pārdomā savu izvēli, izpēti informāciju par:

 •     izglītības programmu,
 •     plānoto mācību norises laiku,
 •     mācību izmaksām.


PIESAKOTIES MĀCĪBĀM 2. REIZI, JĀŅEM VĒRĀ NOGAIDĪŠANAS LAIKS

Ja vienu reizi mācības pabeidzi, atkārtoti pieteikties vari ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc iepriekšējo mācību pabeigšanas dienas.

Ja iepriekš mācības uzsāki, bet kādu iemeslu dēļ pārtrauci, atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.VAR PIETEIKTIES VIENAI IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI

No piedāvātā mācību klāsta vari izvēlēties un pieteikties vienai izglītības programmai.

Vienlaicīgi vari mācīties tikai vienā izglītības programmā!


ATBILSTĪBU NOSAKA STATUSS UZŅEMŠANAS DIENĀ

Pretendenta atbilstību uzņemšanas noteikumiem pārbauda pēc statusa uz pieteikuma iesniegšanas dienu. Ja nodarbinātā statuss mainās pēc pieteikuma iesniegšanas, tas neietekmē iespēju uzsākt un pabeigt mācības.

Pēc pieteikšanās VIAA pārbauda strādājošo atbilstību uzņemšanas noteikumiem VID, PMLP un citos valsts reģistros.

 

KAS VAR PIETEIKTIES?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
 • sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie: 

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Būtiska nozīme ir pieteikumu saņemšanas secībai.

 


KĀ PIETEIKTIES


IZPĒTI UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMUS

Iepazīsties ar uzņemšanas nosacījumiem, mācību iespējām, pieejamo atbalstu un izmaksām.


IZPĒTI MĀCĪBU IESPĒJAS

Sadaļā "Izglītības programmas" iepazīsties ar mācību piedāvājumu.

IZVĒLIES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

Vari atlasīt interesējošās mācības pēc nozares, programmas veida, īstenošanas vietas, prasībām iepriekšējai izglītībai, izglītības iestādes, vai meklēt pēc atslēgvārda. Iepazīsties ar izvēlēto izglītības programmu un nepieciešamajām priekšzināšanām, ja tādas tiek prasītas. Plānotos mācību norises laikus un pedagogus vari noskaidrot, sazinoties ar norādītajām izglītības iestādes kontaktpersonām.

Kad esi veicis izvēli, spied pogu Programmas vari apskatīt šeit.
AUTENTIFICĒJIES LATVIJA.LV

Izmantojot latvija.lv autentifikācijas logu, pieslēdzies ar saviem ibankas, eID vai eParaksta datiem, sekojot instrukcijām uz ekrāna.


AIZPILDI UN APSTIPRINI PIETEIKUMU

Aizpildi mācību pieteikumu, atzīmējot atbilstošās izvēlnes. Kad pieteikums aizpildīts, spied pogu “Iesniegt”, - parādīsies paziņojums par pieteikuma saņemšanu.

Ja pārdomā, savu pieteikumu vari anulēt līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam.


PIEVIENO KONTAKTINFORMĀCIJU

Lai pēc pieteikšanās noslēguma personīgi saņemtu ziņu, ka pieteikums dalībai projektā ir apstiprināts, pievieno savu e-pastu, atsaucoties uz paziņojumu mājaslapā.

SAGAIDI APSTIPRINĀJUMU DALĪBAI MĀCĪBĀS

Pēc pieteikšanās termiņa beigām notiek potenciālo mācību dalībnieku izvērtēšana pēc to atbilstības uzņemšanas nosacījumiem. Ja atbilsti uzņemšanas nosacījumiem, e-pastā no VIAA saņemsi pieteikuma apstiprinājumu dalībai mācībās. Apstiprinājuma informāciju var noskaidrot arī, pieslēdzoties mājaslapai un ielūkojoties sava profila ziņojumos.

Pēc tam sagaidi ziņu no MUMS par vietu grupā un piedāvāto mācību norises laiku.


CEĻA IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA UZ PRAKSES VIETU

Ja esi strādājošais vecumā no 25 gadiem un esi apguvis kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām profesionālās tālākizglītības programmām, vari saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ.

Lai saņemtu atbalstu, jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) ar iesniegumu

Iesniegumu var iesniegt kādā no šiem veidiem: 

 • iesniedzot dokumentus klātienē - Vaļņu ielā 1 (5. stāvā), Rīgā;   
 • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;   
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Iesniegumam jāpievieno:

 • profesionālās kvalifikācijas apliecības kopija vai fotokopija.
 • ja ceļa izdevumi radušies braucieniem no darba vietas uz kvalifikācijas prakses vietu, iesniegumam jāpievieno izziņas kopija vai fotokopija no personas darbavietas, kurā norādīta faktiskā darba vietas adrese. 
 • ja izmantots sabiedriskais transports, iesniegumam jāpievieno “
 • ”, kuram pievienotas sabiedriskā transporta biļetes (čeks par mēnešbiļetes iegādi, čeks par e-biļetes iegādi, vienreizējā sabiedriskā transporta biļetes).

VIAA viena mēneša laikā izskatīs iesniegumu un informēs pieteicēju par atbalsta piešķiršanu.

Lasi vairāk par to kā pieteikties un kas jāzin par ikmēneša izmaksu kompensēšanu: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/transporta-izmaksu-kompensacija?tab=collapse-65

«