+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā un interaktīvā satura izstrāde un izmantošana

 

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot un izmantojot interaktīvu digitālo saturu un pilnveidot praktiskās digitālās prasmes dizaina un prezentāciju veidošanai.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Zināšanas un izpratne par interaktīva un satura veidošanas pamatprincipiem, digitālo rīku izmantošanu dizaina veidošanai un prezentācijām.
 • Iepazīties un izprast veidus, kā radīt, rediģēt skaidri definētu un ierastu saturu ierastos formātos un radoši izpausties.
 • Zināšanas un izpratne par komunikācijas un sadarbības rīkiem.
 • Prasme izveidot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu izmantojot digitālos rīkus un iekļaut tos prezentācijās.
 • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt izveidoto digitālo saturu.
 • Spēja modificēt, attīrīt, uzlabot un integrēt-radot jaunu interaktīvu digitālo saturu.
 • Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu, veidot prezentācijas ar animāciju elementiem un dizaina noformējumu.

 

Tēmas:

 • Digitālās prasmes interaktīva satura izstrādei- Attēlu uzņemšana un apstrādes pamati, Video filmēšana un video veidošanas pamati un  apstrāde, Animētu attēlu veidošana, Animētu video stāstu veidošana.
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība-Tālruņa lietotņu izmantošana un tālruņa pielāgošana, Digitālās vides un ierīču pielāgošana, Drošība, Digitālā satura aizsardzība.
 • Komunikācija un sadarbības rīki un platformas-Google konts, Digitālās platformas komunikācijai uz sadarbībai, Mākoņkrātuves.
 • Digitālās prasmes dizaina materiālu un prezentāciju veidošanai, iekļaujot animācijas elementus- Digitālās prasmes dizaina veidošanai, Prezentāciju PowerPoint dizaina veidošana un prezentēšana, Dizaina veidošana un prezentēšana Canva, 3D, SketchUp, Animācija, Pencil 2D, Animācija, Animiz Animation Maker, Dizaina elementa izstrāde.

 

Klātienes nodarbības notiek atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, ievērojot grozījumus noteikumos- pēc to stāšanās spēkā notiks ATTĀLINĀTI!!!

Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401

Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Līdzmaksājums  56.32 EUR

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors. Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Daiga Rugāja

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Olita Strazdiņa

 

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita mācību laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi klientu aprūpē bērniem ar speciālām vajadzībām.

«