+371 22038287
LV | RU | EN

Datorzinības bez priekšzināšanām

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Apgūt zināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru, t.sk., patstāvīgi uzsākt darbu, strādāt ar teksta dokumentiem, elektroniskām tabulām, aprēķinu veikšanai un prezentācijām, prast atrast nepieciešamo informāciju, strādāt ar internetu, lietot eparakstu un elektronisko pastu.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

1.Zināšanas un izpratne datora uzbūvi, datora lietošana un datņu pārvaldību.

2.Izpratne par datu un privātuma aizsardzību.

3.Prasme lietot

 • rīkus digitāla satura izstrādei (MS Word),
 • digitāla satura kārtošanai un apstrādei (MS Excel),
 • digitāla satura izstrādei- prezentācijas materiālu sagatavošanai (MS PowerPoint),
 • komunikācijai un sadarbībai,
 • digitālos rīkus un programmas dokumenta parakstīšanai un oficiālai elektroniskai saziņai,
 • digitālos pakalpojumus.

4.Spēja pielietot pamata digitālās prasmes, kas nepieciešams ikdienas profesionālajā darbā.

 

Tēmas:

 • Datora lietošana un datņu pārvaldība
 • Informācijasapstrāde un datu pratība
 • Digitālie rīki un programmas dokumenta parakstīšanai un oficiālai elektroniskai saziņai
 • Digitālie rīki un programmas komunikācijai un sadarbībai
 • Rīks digitāla satura izstrādei (MS Word)
 • Rīks digitāla satura kārtošanai un apstrādei (MS Excel)
 • Rīks digitāla satura izstrādei- prezentācijas materiālu sagatavošanai (MS PowerPoint)
 • Drošība
 • Problēmu risināšana

 

Klātienes nodarbības notiek atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 30% tiešsaistē un 70% klātienē

Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Līdzmaksājums  56.32 EUR

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Vitālijs Korabeļņikovs

Lektors, kas absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot vispārējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikāciju. Vitālijs strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā par datorikas un digitālā dizaina skolotāju un IT Academy, Rīgas Stila un Modes tehnikumā par pasniedzēju. Vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par digitālām prasmēm mācību nodrošināšanā, mājaslapu veidošanu, WEB programmēšanas valodām (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL).

 

Māris Rungainis

Programmētājs, kas darbojas uzņēmumā Intrum Global Technologies, kura pieredzē ir programmēšanas valodu, kā C#, HTML5/CSS3, ASP.NET, PHP, JavaScript pārzināšana. Māris absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot  bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Kopš 2011. gada strādā par IT priekšmetu pasniedzēju un viņa darba devīze ir “Ja esmu uzdāvinājis cilvēkam aizrautību, tad esmu panācis savu mērķi”. Māris kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un izglītojamiem palīdzēs orientēties datoru tīklu tehnoloģijās un sekot līdzi jaunākajām programmēšanas valodām.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Olita Strazdiņa

 

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita mācību laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi klientu aprūpē bērniem ar speciālām vajadzībām.

«