+371 22038287
LV | RU | EN

Valodu kursi

  • Par dokumentu iesniegšanu/ mācību uzsākšanu

*Šobrīd mācos 11. klasē, bet diemžēl nespēju izbraukāt vairs uz pašreizējo skolu un baidos, ka nespēšu pabeigt vidusskolu. Sakiet, vai ir iespējams pāriet uz Jūsu Tālmācības vidusskolu tagad - 2.semestra sākumā? Vai man tomēr jāgaida jauns mācību gads?

Jā, protams! Viens no mūsu darbības pamatprincipiem ir sniegt iespēju uzsākt mācības jebkurā laikā. Varat uzsākt mācības jebkurā, jums ērtā laikā un iepriekš iegūtie vērtējumi tiks pielīdzināti un turpināsiet mācības pēc individuāla grafika.

*Ja es tagad atrodos Anglijā, vai es varu iestāties Jūsu skolā? Latvijā atgriezties tuvākajā laikā neesmu plānojis.

Dokumentus vari atsūtīt ieskenētā formātā caur e-pastu vai arī to kopijas ar pasta starpniecību.

*Vēlos turpināt mācības, bet man nav nekādu izglītības dokumentu. Mana skola vairs nepastāv. Kā rīkoties?

Ja skola, kurā iepriekš ieguvi izglītību, ir likvidēta, tad izglītības dokumentus vari iegūt Personāla dokumentu valsts arhīvā: http://www.arhivi.lv/index.php?&410
Ja ir pazaudēts sertifikāts par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem, lai saņemtu sertifikāta dublikātu, jāvēršas Valsts izglītības satura centrā:
http://visc.gov.lv/visc/makspak/ceksdbl.shtml
Jebkurā gadījumā, ja izvēlēsies mācīties pie mums, mēs nosūtīsim pieprasījumu arhīvam un saņemsim visus nepieciešamos dokumentus.

*Esmu nolēmis pamest savu tagadējo skolu šajā pusgadā un vēlos iestāties pie Jums tālmācībā. Kādus dokumentus man ir nepieciešams iesniegt?
Iestāšanās dokumenti:

  • iepriekšējās izglītības dokumenti (liecības, sekmju izraksti, apliecības, diplomi - ja iegūta arodizglītība vai profesionālā izglītība);
  • pase (nepilngadīgajiem - dzimšanas apliecība un vecāku pase);
  • dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds).

*Mācības sākas 1. septembrī, vai var arī sākt no gada vidus?

Oficiāli mācību gadu uzsākam tāpat kā visi – 1.septembrī, taču tā kā katram skolēnam pielāgojam individuālu grafiku, tad mācība vari uzsākt jebkurā, sev vēlamā laikā.

*Vai iespējams apgūt visu vidusskolas kursu viena gada laikā?

Viena gada laikā ir iespēja absolvēt vidusskolu, ir tiem, kam ir iesākta, bet nepabeigta vidējā vai profesionālā izglītība. Jāmācās ir ļoti intensīvi un ar lielu atdevi pēc individuāli izstrādāta plāna, jo ieskaišu skaits katrā klasē ir noteikts. 12. klases beigās nokārtojot valsts centralizētos eksāmenus, Tu iegūsti valstiski atzītu vidējās izglītības atestātu, kas ne ar ko neatšķiras no klātienes vidusskolas atestāta.

Ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, izglītojamais viena mācību gada laikā attiecīgajā izglītības programmā secīgi var apgūt divu klašu mācību priekšmetu saturu. (MK noteikumi Nr. 591, 46.punkts)

  • Par dokumentu valīdumu

*Vai Jūsu izsniegtais atestāts ir derīgs, ja es vēlos studēt ārzemēs?

Jā, ar ETV izsniegto atestātu un sekmju izrakstu vari turpināt studijas jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādē. Mūsu pieredze rāda, ka nevienam studentam nekad nav bijušas problēmas, lai turpinātu mācības ne tikai Latvijā, bet arī ASV, Vācijā, Nīderlandē, Krievijā un citur. Palīdzam arī ar rekomendācijas vēstulēm!

*Kad es pabeigšu Eiropas Tālmācības vidusskolu, es saņemšu liecību, kā visās skolās? Vai ar to varēšu iestāties kādā no Rīgas labākajām skolām?

Jā, pārejot no mūsu skolas uz citu izglītības iestādi, audzēknim tiek izsniegta liecība ar mūsu skolā iegūtajiem vērtējumiem.

  •  Par maksājumiem

*Vai 427.50 EUR ir vienīgais maksājums, kas jāveic mācību laikā?

Kad esat nolēmis iestāties mūsu skolā, tad iesniedzot dokumentus jāveic vienreizējs maksājums par dokumentu noformēšanu 30 EUR apmērā.
Ja mācāties pēc grafika un laicīgi kārtojat visas ieskaites, tad nekādas papildu maksas netiek piemērotas.

*Vai es varu maksāt pa mēnešiem, vai arī man obligāti jāmaksā viss uzreiz?

Jā, vari! Mēs sastādīsim Tev individuālu maksājumu grafiku, kur kopējā summa vispārējās vidējās izglītības programmām būs 427.50 EUR. Visbiežāk studenti izvēlas šo summu dalīt uz 9 mācību mēnešiem, tādējādi maksājot 47.50 EUR katru mēnesi. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā mācību maksa būs 589.50 EUR. Izdalot šo summu uz 9 mācību mēnešiem, studentiem būs nepieciešams maksāt 65.50 mēnesī.

  • Par saturu

*Profesionālajā vidusskolā nomācījos trīs gadus, nokārtoju vidusskolas eksāmenus, bet ceturto gadu nepabeidzu, līdz ar to nesaņēmu diplomu. Vai tālmācībā man būtu jāapgūst no jauna visa vidusskolas viela?

Ja esi jau nokārtojis centralizētos eksāmenus, tad viss, kas Tev ir jādara - jānokārto trūkstošo/neapgūto priekšmetu ieskaites. Atestātu vari saņemt mācība gada beigās.

*Cik reizes jāierodas klātienē? Vai jāierodas tikai uz valsts centralizētajiem eksāmeniem?

Visbiežāk studenti klātienē ierodas, lai noslēgtu mācību līgumu kā arī uz centralizētajiem eksāmeniem (obligāta ierašanās). Klātienes konsultāciju apmeklējums nav obligāts, taču ir ieteicams tās apmeklēt.

  • Par pārbaudes darbiem

*Kā izpaužas 12. klases gala pārbaudījumi, eksāmeni?

Gan 12. klases, gan 9.klases gala pārbaudījumi ir centralizēti eksāmeni, kas neatkarīgi no mācību formas (klātiene vai tālmācība) tiek kārtoti klātienē – mūsu skolā vai kādā blakus esošā, ja ir neliels pieteikto studentu skaits.

*Man ir jautājums, cik ilgs laiks dienā būtu jāvelta mācībām 11. klases skolniekam, lai veiksmīgi nokārtotu gala eksāmenus?

Mācību process ir ļoti individuāls un katram studentam atšķirīgs, tāpēc nebūs tādas vienotas formulas, kas raksturotu to, cik stundas dienā jāpavada mācoties. Viss ir atkarīgs no paša studenta spējām un uzņēmības kā arī no iepriekšējo zināšanu apjoma un laika, kas pavadīts ārpus izglītības iestādes. Mēs rekomendējam veltīt mācībām vismaz pāris stundas nedēļā kā arī izmantot iespēju un konsultēties ar pedagogiem skype konsultācijās.

Ja tomēr neatrodi atbildi uz savu jautājumu, tad esi laipni aicināts rakstīt mums uz e-pastu etv@eiropasskola.lv un mūsu atsaucīgie metodiķi Tev atbildēs! 

Piesakies
«