+371 22038287
LV | RU | EN

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Programma “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” konkursa nr. 2022.LV/LVUKR

 

Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem ONLINE/   
Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн

 

Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 120 stundu apjomā A1 līmenī / Навчальний план включає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, в обсязі 120 годин на рівні А1

Mācību satura temati: / Теми навчальної програми

 • Iepazīšanās / Знайомство

 • Mana ģimene / Моя сім'я

 • Dzīvesvieta / Місце проживання

 • Transports / Транспорт

 • Ikdiena / Повсякденне життя

 • Iepirkšanās / Шопінг

 • Brīvais laiks / . Вільний час

 • Ceļošana / . Подорожі

 • Esi vesels! / Будьте здорові!

 • Mācības un darbs / Навчання та робота

 • Es un Latvija / Я і Латвія

 • Kopsavilkums / Noslēguma pārbaudījums / Підсумок / Заключний іспит

Mūsu pedagogi

Žanna Ļebedeviča

 

Vija Daukšte

Piesakies
«