+371 22038287
LV | RU | EN

Informācija par iepriekšējām kārtām

 

9.kārta

 

Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Publikācijas:

Informācija aktualizēta: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/461

Informācija aktualizēta: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/462

8.kārta

 

 

Publikācijas:

Informācija aktualizēta 01.11.2022: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/459

Informācija aktualizēta 30.05.2023. : https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/464

 

7.kārta

 

Īstenotās programmas:

 • Datorgrafika un 3D modelēšana

 • Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei

 • Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē

 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām

 • Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana

 • Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība

 • Digitālais mārketings

 • E-komercija

 • Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē

 • Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos

 • Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes

Publikācijas:

Informācija aktualizēta 05.03.2022. - https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/456

Informācija aktualizēta 26.05.2022. - https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/457

Informācija aktualizēta 31.08.2022. - https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/458

 

6.kārta

Īstenotās programmas:

 • Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai
 • Digitālais mārketings
 • Digitālā pratība darba vidē
 • Digitālās kompetences izglītības procesā skolās
 • E-komercija
 • Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā
 • Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē
 • Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos


Publikācijas:
Informācija aktualizēta: 27.05.2021: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/450
Informācija aktualizēta: 31.05.2021: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/451
Informācija aktualizēta: 14.09.2021: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/452
Informācija aktualizēta: 29.10.2021: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/453

Informācija aktualizēta: 21.01.2022: https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/455

5.kārta

Kopā absolventi: 170
Īstenotās programmas:

 • "Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai "Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā"

https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/437
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/438
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/439
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/444
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/445
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/448

Attālinātā kārta
Kopā absolventi: 209
Īstenotās programmas:

 • "Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Publikācijas:
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/434
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/435
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/436
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/440
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/441

4.kārta
Kopā absolventi: 198
Īstenotās programmas:

 • "Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā", 80 stundu apjomā (50 stundas klātienē, 30 stundas tālmācībā)

Publikācijas:
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/419
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/422
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/423
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/425
https://www.eiropascentrs.lv/lat/jaunumi/428

«