+371 22038287
LV | RU | EN

Datorgrafika un 3D modelēšana

 

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Mācības tiks organizētas atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, ievērojot grozījumus noteikumos- pēc to stāšanās spēkā notiks ATTĀLINĀTI!!!

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences par datorgrafiku un 3D modelēšanu  konkurētspējas paaugstināšanai.

Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās tehnoloģijas un rīkus datorgrafikā un 3D modelēšanā. Patstāvīgi pielietot zināšanas praktiskajā darbā, veidojot dažādus trīsdimensiju objektus, teksturēt un animēt, pārbaudot paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par modelēšanas un animācijas principiem.
  • Prasme strādāt ar jaunākām digitālām multimediju tehnoloģijām.
  • Spēja patstāvīgi pielietot zināšanas praktiskajā darbā, veidojot dažādus trīsdimensiju objektus, teksturēt un animēt tos.

Tēmas:

  • Ekrāna ieraksta iespējas (Apmācošo materiālu izstrāde izmantojot standarta biroja lietotņu rīkus; Prezentāciju pārveide video materiālā);
  • Datorgrafikas/3D lietotnes (3D modelēšanas lietotnes multimediju dizainā; Attēlu apstrādes lietotnes; Animētu grafikas materiālu izstrāde);
  • 3D modelēšanas lietotne Sketchup (Sketchup web iespējas un darba vide;Darba vides iekārtojums un parametri; Objekta modelēšana un pamata darbarīki; Mērvienību pievienošana un objekta izveide pēc noteiktiem parametriem;Objektu dizains);
  • 3D izdruka;
  • Programmatūra attēla apstrādei (Rastra grafikas redaktori multimediju dizainā; Vektoru grafikas lietotnes un to pielietojums; Attēlu formātu atšķirības; Problēmas un to risinājumi attēlu izdrukās);
  • Rastra attēlu redaktors GIMP un multimediju dizains (Attēlu formāts un darba vide multimediju dizainā; Pamata instrumenti attēla apstrādē; Kolāžas izveide; Filtru pielietojums; Animāciju izveide multimediju dizainā);
  • Praktiskā projekta realizācija-Dizaina elementa izstrāde un modelēšana; Objekta reklāmas rullīša izveide tīmeklim.

 

Līdzmaksājums  56.32 EUR

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors. Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Daiga Rugāja

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā.

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Valērijs Jurkāns

Lektors, kas specializējas 3D printera lietošanā drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē. Valērijs ir absolvējis Rēzeknes augstskolu, iegūstot darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāja kvalifikāciju ar papildspecialitāti “Datorgrafika”. Kursu ietvaros Valērijs dalīsies ar savu profesionālo skatījumu par 3D drukas iespējām un programmatūrām attēlu apstrādē.

«